Till huvudinnehåll

Sök beslut

Här hittar du många av våra tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten och resultat från ombedömning av nationella prov. Vissa beslut publiceras inte, exempelvis individärenden. Du kan söka i diariet eller kontakta oss via skolinspektionen@skolinspektionen.se om du har frågor.

Problem med senaste beslut

Just nu går det tyvärr inte att ta del av senaste besluten i det automatiska upphämtningsflödet på undersidan Senaste beslut på grund av tekniska problem. Däremot går det bra att använda sökfunktionen på denna sida för söka efter alla beslut.

Senast uppdaterad: 19 april 2024