Till huvudinnehåll
En lärare undervisar på en whiteboard

Tvåspråkig undervisning

Om en elev har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk får skolan i vissa fall ordna delar av undervisningen på detta språk.

Anmälan

En huvudman som ordnar undervisning på en elevs umgängesspråk måste anmäla det till oss. Även en huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten måste anmäla det. Endast behörig företrädare för huvudmannen ska göra anmälan.

Anmälningsformulär
Anmälan om tvåspråkig undervisning (Word-formulär)

Anmälan gäller även engelskspråkig undervisning.

Mejla ansökan till tillstand@skolinspektionen.se eller posta den till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm.

En elev kan ha tvåspråkig undervisning i årskurs 1-6, med undantag för finska som även kan ordnas i årskurs 7-9. Den sammanlagda tiden som eleven får tvåspråkig undervisning, får högst hälften av undervisningen ges på umgängesspråket. Undervisningen ska även planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020