Till huvudinnehåll

Skolenkäten VT 2017

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av närmare 177 000 elever, föräldrar och lärare under våren 2017.

Totalt ingick i denna omgång samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 65 kommuner och 35 större utbildningsföretag. Enkäten besvarades av 66328 elever, 87519 föräldrar och 22807 lärare.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan. Delar av resultatet redovisas även i Skolverkets informationstjänst "Välja Skola".

Ta del av resultatet

På Skolverkets webbplats kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag:

Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format längst ned. Där finns också resultatet sammanställt på total nivå för varje respondentgrupp i PDF-format.

Nyhet i resultatrapporterna:

  • Skillnader avseende resultat från tidigare enkätomgångar på både skol- och huvudmannanivå redovisas.
  • Könsskillnader redovisas på huvudmannanivå för både elever och pedagogisk personal.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten. Antalet svar och svarsfrekvenser redovisas i totalrapporterna som finns här intill.