Till huvudinnehåll

Remissvar

Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar hittar du dem i vårt diarium via länken längst ned på sidan.

2023

Förslag till föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov

Remissvar: 2023:3660 (2023-05-25)

Fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid

Remissvar: 2023:1391 (2203-05-03)

Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027

Remissvar: 2023:2258 (2023-04-26)

Statens ansvar för skolan - ett besluts-och kunskapsunderlag

Remissvar: 2022:11598 (2023-03-30)

Miljörådets förslag om styrmedel för hållbar konsumtion i Miljörådets årsrapport 2022

Remissvar: 2022:8980 (2023-01-18)

2022

Bättre konsekvensutredningar

Remissvar: 2022:7300 (2022-12-13)

Vår demokrati - värd att värna varje dag

Remissvar: 2022:6713 (2022-11-24)

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Remissvar: 2022:6183 (2022-10-25)

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

Remissvar: 2022:6175 (2022-10-24)

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Remissvar: SI 2022:6438 (2022-10-19)

Rätt mottagare – Granskning och integritet

Remissvar: 2022:519 (2022-05-19)

Etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Remissvar: 2022:3918 (2022-05-13)

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Remissvar: 2021:6540 (2022-01-05)

Ökad statlig närvaro i Härnösand

Remissvar: 2019:8991 (2020-01-14)

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020