Till huvudinnehåll
Två ungdomar som sitter i bänkarna bredvid varandra i klassrummet och som pratar med läraren

Skolenkäten HT 2019

Här kan du ta del av du resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten HT 2019. Höstens omgång av Skolenkäten omfattar 240 000 svar från elever, lärare och föräldrar.

Skolenkäten VT 2019 elever i klassrum

Ta del av resultatet

Totalt deltog 298 skolhuvudmän och skolor över hela riket från Jokkmokk till Simrishamn. Bland annat deltog även alla kommunala skolor i Stockholms kommun.

På Skolverkets webbplats kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag:

Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format längst ned. Där finns också resultatet sammanställt på total nivå för varje respondentgrupp i PDF-format.

Dessa grupper fick svara på enkäten

De som svarat på enkäten är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

Alla skolor deltar

Skolenkäten har hittills genomförts en gång per termin men från och med vårterminen 2021 kommer den att genomföras en gång per år. Varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en tvåårsperiod. I excelfilen nedan får du en överblick över huvudmän som besvarar Skolenkäten HT 2018-VT 2020. 

Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten

Senast uppdaterad: 18 september 2020