Till huvudinnehåll

Seminarium om konsekvenser för elevers lärande och hälsa

Den 13 januari 2022 anordnade Skolinspektionen ett digitalt seminarium tillsammans med Skolverket om konsekvenser som undervisningen på distans under covid-19-pandemin har haft för elevers lärande och hälsa. Här kan du se seminariet i efterhand.

Om seminariet

Stora delar av skolans uppdrag har fungerat bra under covid-19-pandemin. Men i Skolinspektionens och Skolverkets granskningar och uppföljningar syns även att omfattande undervisning på distans har medfört negativa konsekvenser för elevernas lärande och hälsa samt att undervisningens kvalitet upplevs ha på verkats negativt.

Under seminariet lyfte Skolinspektionen tillsammans med Skolverket vad vi sett i våra granskningar och uppföljningar. Vi tog även upp det arbete som huvudmän och rektorer nu står inför. Det fanns dessutom möjlighet att ställa frågor till båda myndigheterna.

Seminariet arrangerades med anledning av Skolinspektionens rapport Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin. Uppdraget har genomförts på uppdrag av regeringen och publicerades den 1 december 2021 samt den delrapport som Skolverket lämnade till regeringen den 17 december 2021.

Medverkande:

  • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen, och Agnes Gidlund, moderator, Skolinspektionen, hälsade välkomna.
  • Joakim Norberg, chef analysenheten, på Skolinspektionen, berättade om vad Skolinspektionen sett när det handlar om fjärr- och distansundervisningens konsekvenser för elevers lärande och hälsa under covid-19-pandemin.
  • Nadja Grees, projektledare på Skolverket, berättade om Skolverkets resultat och erfarenheter från deras uppföljningar av pandemins konsekvenser för skola och utbildning.
  • Lena Marklund, rektor på Wilhelm Haglunds gymnasium i Östhammar, berättade om erfarenheter av att bedriva fjärr- och distansundervisning under pandemin.

Skolinspektionens och Skolverkets granskningar om covid-19

Här kan du ta del av Skolinspektionens och Skolverkets granskningar och uppföljningar om covid-19-pandemins påverkan på skolan

Skolinspektionens granskningar

Skolverkets uppföljning

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022