Till huvudinnehåll
Förskollärare undervisar tre barn vid ett lågt bord

Förskolan

Här har vi samlat material som bland annat rör förskolans arbete med kvalitet, jämställdhet och huvudmannens styrning och ledning av förskolan.

Delat ansvar för tillsynen av landets förskolor

Kommunerna har tillsynsansvar för de fristående förskolor som ligger i kommunen. Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunala förskolor. Skolinspektionen har också ansvar för att granska hur kommunerna tar sitt ansvar för tillsynen över fristående förskolor. 

Förskolesatsningen 2015-2017

Regeringen gav Skolinspektionen uppdraget att under åren 2015-2017 ganska förskolans kvalitet och måluppfyllelse ur olika aspekter. Sammanlagt genomfördes 13 granskningar, samt en samlad analys av resultaten från de olika delprojekten.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020