Till huvudinnehåll

Skolsamtalet om trygghet och studiero

Om avsnittet

Är det otryggt i svensk skola? Och vad innebär studiero i klassrummet? Kan man arbeta med trygghet och studiero på både klassrumsnivå och på skolnivå?

I det här avsnittet kommer vår panel att djupdyka in ämnet trygghet och studiero med utgångspunkt från det gångna året.

Medverkande:

  • Generaldirektör, Helén Ängmo
  • Analyschef, Jesper Antelius
  • Inspektör, Mari Isacson
  • Tf kommunikationschef, Agnes Gidlund

Skolors arbete med trygghet och studiero
Många skolor klarar arbetet med trygghet och studiero väl, men i vissa skolor finns betydande problem och utmaningar. Med underlag från granskning och bedömning av kvaliteten i nära 400 skolors arbete kan vi nu ge en närmare bild av hur det står till både med tryggheten och med studieron i landets skolor.

Gymnasieskolors utmaningar inför höstterminen 2020
Skolinspektionen har under augusti 2020 gjort en ny uppföljning av gymnasieskolornas utmaningar med anledning av Covid-19-pandemin. Resultaten i denna rapport både bekräftar och förtydligar det som tidigare kommit fram i vår granskning av gymnasieskolans distansundervisning.

Om Skolsamtalet

Skolsamtalet är en samtalsserie i tre delar där vi lyfter olika teman utifrån de områden vi granskat under 2020. I varje avsnitt deltar representanter från Skolinspektionen, såväl generaldirektören som inspektörer.

De andra avsnitten i serien Skolsamtalet handlar om:

Likvärdig utbildning

Covid-19

Generaldirektör Helén Ängmos introduktion till Skolsamtalet

Senast uppdaterad: 2 december 2020