Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2024/25

Under 2023 har Skolinspektionen tagit emot 99 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Jämfört med 2022 är det mer än en halvering av antalet ansökningar. Merparten av ansökningarna kommer från skolkoncerner.

Tillstånd-ansökningar-2023.png

Rapport över inkomna ansökningar 2023

Rapport över inkomna ansökningar 2023

Alla ansökningar skola för skola (Excel)

Ansökningar läsåret 2024/25

Så många ansökningar fick vi in 2023

Vi tagit emot 99 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är mer än en halvering jämfört med 2022 och den lägsta siffran sedan statistiken började sammanställas 2010. Inför läsåret 2024/2025 har Skolinspektionen mottagit 39 ansökningar om nyetablering och 60 ansökningar om utökning. Av de totalt 99 inkomna ansökningarna avser 39 fristående grund- och grundsärskola, 55 gymnasie- och gymnasiesärskola och 5 internationell skola. Det är främst ansökningar om utökning av gymnasieskola som har minskat jämfört med 2022. 

Stor minskning av ansökningar från skolkoncerner

68 av ansökningarna kommer från sökande som ingår i en koncern. Koncerner har däremot lämnat in betydligt färre ansökningar jämfört med tidigare år. I 2022 års ansökningsomgång inkom exempelvis koncernerna Academedia AB, Thorengruppen AB och Watma Group AB med totalt 75 ansökningar. Motsvarande siffra i år är 17 ansökningar. Enbart koncernen Internationella engelska skolan (IES) har inkommit med fler ansökningar i år jämfört med förra året.

Även ansökningar om distansundervisning har minskat kraftigt

Utöver de 99 ansökningarna om tillstånd för fristående skola har Skolinspektionen tagit emot 13 ansökningar om att bedriva distansundervisning. Jämfört med i fjol är det en kraftig minskning då siffran låg på 43 ansökningar. Bakom de 13 inkomna ansökningarna står 13 sökande.

Senast uppdaterad: 13 april 2023