Till huvudinnehåll

Prövning utanför ansökningstiden

Ansökan för utbildning med start HT 2025 är stängd. Vi kan pröva en ansökan utanför ordinarie ansökningstid om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning.

Ansökan

Prövning utanför ansökningstiden

Avgiftsnivåerna är samma som för ansökning inom ordinarie ansökningsomgång. Se avgifterna här.

Du ska visa att det finns särskilda skäl att få ansökan hanterad skyndsamt. Du ska beskriva anledningen till förändringar (i till exempel huvudmannaskap eller organisation), varför de måste göras och hur det påverkar elevernas möjlighet att fullfölja utbildningen.

Exempel på särskilda skäl:

  • Konkurs

Exempel på när det inte är särskilda skäl:

  • Byte av bolagsform
  • Organisatoriska förändringar som inte påverkar elevernas möjlighet att fullfölja sin utbildning vid skolenheten

Vid konkurs

Vid konkurs är det endast den utsedde konkursförvaltaren som företräder den nuvarande huvudmannen. En förutsättning för att en ny huvudman ska kunna ta över verksamheten är att konkursförvaltaren fortfarande har kvar sitt uppdrag och bedriver skolverksamheten, det vill säga att elever finns kvar. Skolverksamheten får inte drivas vidare av en ny huvudman utan att vi har fattat beslut om ett nytt godkännande av huvudman.

Vid mycket brådskande ärenden, kontakta tillståndsprövningen på tillstand@skolinspektionen.se eller på telefonnumret
08-586 080 00. Telefontid: vardagar mellan 9-11.

Så handläggs en ansökan

Om vi bedömer att det finns skäl för prövning utanför ordinarie ansökningstid kommer ansökan att prövas skyndsamt.

  1. Vi kontrollerar att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare och om ansökan ska handläggas utanför ordinarie ansökningstid.  
  2. Information om inbetalning skickas. Om avgiften inte betalas prövas inte ärendet.
  3. När avgiften är betald inleds utredningen. Vi granskar att ansökan innehåller all information som behövs för att kunna skickas på remiss. Om något är otydligt begär vi in kompletteringar.
  4. Ansökan med bilagor skickas på remiss till aktuell kommun. Vid gymnasieskola/anpassad gymnasieskola skickas ansökan även till närliggande kommuner.
  5. Vi gör en ägar- och ledningsprövning, granskar ansökans innehåll och prövar om utbildningen innebär påtagliga negativa följder för kommunen. Vid oklarheter i ansökan skickar vi ett kompletteringsbrev till kontaktpersonen som får cirka 10 arbetsdagar på sig att komplettera.
  6. Beslut mejlas till kontaktpersonen och en kopia av beslutet skickas till kommunen. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om detta finns i beslutet. 
Senast uppdaterad: 26 april 2024