Till huvudinnehåll
Studieavbrott komvux

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är en växande skolform med allt fler elever i utbildning. Här har vi samlat information om de publikationer och granskningar vi har genomfört som rör den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

Den kommunala vuxenutbildningens mål är stödja och stimulera vuxna i deras lärande och ge dem möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Vuxenutbildningen ska också bidra till att främja individens personliga utveckling och ge en god grund för fortsatt utbildning. Den ska även utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Det är kommunerna som tillhandahåller kommunal vuxenutbildning. Denna skolform omfattar flera delar:

  • grundläggande nivå
  • gymnasial nivå
  • särskild utbildning på grundläggande nivå
  • särskild utbildning på gymnasial nivå
  • svenska för invandrare.
Senast uppdaterad: 10 november 2021