Till huvudinnehåll
Elever blir instruerade av en lärare hur man bygger

Reella möjligheter till grundläggande högskolebehörighet för elever på yrkesprogram?

Skolinspektionen granskar i vilken utsträckning elever på yrkesprogram har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskoleutbildning inom ramen för sin gymnasieutbildning.

Allt färre elever söker sig till yrkesprogrammen. En allmän uppfattning är att det kan bero på svårigheter vad gäller möjligheten att kunna uppnå högskolebehörighet på dessa program. Det är också allt färre av de elever som går ut med gymnasie­examen från ett yrkesprogram som även har läst in den grund­läggande behörigheten. Det kan tyda på att de reella möjligheterna att göra detta är begränsade. Skillnaderna mellan hur många elever som läser in behörigheten är dock stora inom olika yrkesprogram och olika elevgrupper.

Granskningen utgör ett regeringsuppdrag enligt Skolinspektionens regleringsbrev för 2021.

Det här granskar vi

Syftet med granskningen är att granska kvaliteten i hur olika gymnasieskolor erbjuder, anordnar och möjliggör för elever på yrkesprogram att läsa de kurser som krävs för grund­läggande behörighet till högre utbildning. De kurser det handlar om är Svenska 2 och 3, alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3, samt Engelska 6. Eleverna behöver själva orientera sig i utbudet och därpå aktivt välja de aktuella kurserna.

I granskningen ska följande frågeställning besvaras:

I vilken utsträckning har elever på yrkesprogram reella möjligheter att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet?

Tre områden är centrala för bedömningen av elevernas reella möjligheter:

Det första är information och vägledning till eleverna. Det andra är skolans organisering och planering av de behörighetsgivande kurserna. Det tredje är rektors uppmärksamhet och analys av skillnader mellan olika yrkesprogram och mellan olika elevgrupper.

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 40 gymnasieskoleenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän, med olika programtyper och belägna i större, medelstora och mindre kommuner. Underlag för granskningen kommer att samlas in genom begäran om skriftlig information samt genom digitala intervjuer med rektor, studie- och yrkesvägledare, ett urval lärare samt elever från olika yrkesprogram.

Varje granskad skolenhet får ett beslut och därtill kommer sammanfattande iakttagelser framgå i en övergripande rapport.

Detta regeringsuppdrag ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 17 december 2021.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021