Start

Tematisk analys: Undervisning i NO-ämnen

I denna tematiska analys visar Skolinspektionen på utmaningar och möjligheter till utveckling av under-visningen i de naturorienterande ämnena . Det handlar om hur undervisningen kan göra eleverna delaktiga och visa att kunskaperna är relevanta för dem, att synliggöra det naturvetenskapliga innehållet, att introducera eleverna till naturvetenskapliga processer och ge dem tillgång till det naturvetenskapliga språket. Analysen bygger på iakttagelser från våra tidigare granskningar, men tar också stöd i senare forskning och i de internationella kunskapsmätningarna.
plant
 • Titel
 • Tematisk analys: Undervisning i NO-ämnen
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2017-05-17
 • Diarienummer
 • 2017:3789
 • Publikationstyp
 • Analys
  Granskningsrapport:
  Fördjupat tema i tillsyn
 • Skolform
 • Grundskolan, Gymnasieskolan
 • Språk
 • -
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Utbildningar | ämnen | kurser