Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen

Skolinspektionen har granskat hur 20 kommuner arbetar för att eleverna på alla skolor ska ha en god och likvärdig tillgång till behöriga och erfarna lärare. Bakgrunden till granskningen är lärarens betydelse för elevernas resultat samt skollagens bestämmelse om att fördela resurser efter elevers behov och förutsättningar. Rapporten visar att kommunerna behöver stärka sitt arbete med att attrahera behöriga och erfarna lärare till skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar. Rapporten ger även exempel på insatser som kommuner gjort för att förstärka skolor med personella pedagogiska resurser.


plant

Ekonomi och organisation, Lärare och lärarutbildning, Övrigt

Detaljer om publikation

Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen

2017-06-20

Granskningsrapport:

Kvalitetsgranskning

Granskningsrapport:
Kvalitetsgranskning

-

-

2015:7429

Grundskolan

-


Relaterat material

Webbinarium Lärarresurser