Start

Förskolans pedagogiska uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Sedan 2011 har legitimerade förskollärare i uppdrag att bedriva undervisning i förskolan. Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar dock att det är oklart på många förskolor hur denna undervisning ska bedrivas och vad förskollärarnas ansvar för undervisningen innebär.
plant
  • Titel
  • Förskolans pedagogiska uppdrag
  • Rapportnr
  • -
  • Publicerad
  • 2016-09-06
  • Diarienummer
  • 2015:5671
  • Publikationstyp
  • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
  • Skolform
  • Förskola
  • Språk
  • -
  • ISBN
  • -
  • Ämnesord
  • Kvalitetsarbete