Till huvudinnehåll

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt bland annat Skolinspektionen att under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

Senast uppdaterad: 30 juni 2023