Till huvudinnehåll

Grundskolor med liten andel behöriga till gymnasieskolans nationella program

Skolinspektionen ska årligen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur och med vilket resultat grundskolor med liten andel behöriga till gymnasieskolans nationella program över tid har granskats av myndigheten samt vilka åtgärder som vidtagits av huvudmännen (U2020/06614).

Senast uppdaterad: 21 september 2023