Till huvudinnehåll
Person i telefonsamtal
Publicerad: 30 augusti 2022

Skolföreträdare – nu har ni chansen att tycka till om Skolinspektionen!

Nu startar Skolinspektionens förtroendemätning där rektorer och övriga företrädare för skolverksamheter får möjlighet att tycka till om och lämna synpunkter på Skolinspektionens arbete och verksamhet.

Mellan vecka 35 och 39 kommer runt 1300 slumpmässigt utvalda rektorer, skolhuvudmän och övriga representanter för kommunala och fristående skolverksamheter runt om i landet att bli uppringda av undersökningsföretaget Ipsos för Skolinspektionens räkning.

– Syftet med undersökningen är att utveckla och förbättra Skolinspektionens verksamhet. Därför är alla svaren mycket viktiga för oss, säger Emma Uhman, chef för statistikenheten på Skolinspektionen.

Undersökningen sker via telefonintervjuer och består av frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. Urvalet är slumpmässigt och alla svar behandlas anonymt. Intervjun består av cirka 20 frågor och beräknas ta runt 10-15 minuter. Det är helt frivilligt att delta.

Har du frågor om undersökningen?

Om du har frågor om undersökningen kontakta oss gärna på Skolinspektionens statistikenhet: statistik@skolinspektionen.se