Till huvudinnehåll
glada elever
Publicerad: 19 januari 2023

Mest lästa nyheterna i nyhetsbrevet 2022

Vilka nyheter i Skolinspektionens nyhetsbrev väckte störst intresse under 2022? Här får du en återblick på det som läsarna av nyhetsbrevet tyckte var mest intressant att läsa om under det gångna året.

Kontroversiella frågor i skolan, rapporter om läsfrämjande och waldorfskolor, reportage om trygga skolmiljöer samt statistik från våra inspektionsformer. Det var de nyheter som väckte mest nyfikenhet och intresse hos läsarna av Skolinspektionens nyhetsbrev under 2022.

Det var många som såg fram emot Skolinspektionens seminarium om hur vi pratar om svåra frågor i skolan. Men det är även tydligt att läsning är ett ämne som ligger många varmt om hjärtat. Lagom till höst- och läslovet publicerade vi en granskning om skolornas läsfrämjande arbete – en rapport som många var särskilt nyfikna på att läsa. Här är de fem mest klickade nyheterna i Skolinspektionens nyhetsbrev 2022.

1. Seminarium: Hur pratar vi om svåra frågor?
Den 1 december arrangerade Skolinspektionen ett seminarium där vi diskuterade olika perspektiv på skolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Seminariet tog avstamp i Skolinspektionens rapporter - däribland granskningen om kontroversiella frågor i undervisningen. Intresset för seminariet var stort och decemberseminariet var den enskilt mest klickade nyheten i nyhetsbrevet under 2022.

2. Rapport: Läsfrämjande insatser i grundskolan
Läsning är ett ämne som engagerar många och bra läsförmåga är avgörande för att lyckas i skolan. I den granskning om skolornas läsfrämjande arbete som vi publicerade i oktober efterfrågades en högre kvalitet i skolornas läsfrämjande arbete. Granskningen visade samtidigt att skolorna kan göra mycket med små medel för att stimulera läsningen. Rapporten var den mest nedladdade av våra rapporter under 2022.

3. Rapport: Risk att elever på waldorfskolor får sämre förutsättningar
Skolinspektionens tillsyn av 35 waldorfskolor i grundskolan som publicerades i oktober visade att många waldorfskolor hade brister i undervisningen. På vissa waldorfskolor får inte eleverna den utbildning och garanterade undervisningstid de har rätt till, vilket riskerar att påverka deras framtida studier.

4. Reportage: Hur skapar vi en trygg skolmiljö?
Det är inte alla elever som tycker det är kul att komma tillbaka till skolan och vissa kanske går runt med en klump i magen inför skolstarten. I samband med skolstarten i augusti publicerade vi en intervju med BEO och en av Skolinspektionens inspektörer som berättade om hur vi kan öka tryggheten och motverka kränkningar i skolan. Många ville veta mer om hur Skolinspektionen och skolorna arbetar för att öka tryggheten.

5. Statistik från våra inspektionsformer
Vilka är de vanligaste bristerna i skolan och vilka är de områden där skolorna haft bäst kvalitet? Det var några av sakerna det gick att läsa om i den halvårsstatistik som vi publicerade från våra inspektionsformer i oktober.

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

Är du inte redan prenumerant på nyhetsbrevet? Skriv upp dig här så missar du inte de senaste nyheterna från Skolinspektionen:

Skolinspektionens nyhetsbrev