Till huvudinnehåll

Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering

Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen om en jämställd skola.

Senast den 1 september 2021 ska vi redovisa till regeringen inriktningen för det fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025 (skr. 2016/17:10).

I ett initialt skede kommer vi att se över vår framtagna kunskapsöversikt om jämställdhetsproblem i samhället som har anknytning till skolan. Detta omfattar att sammanställa aktuella rapporter och forskning liksom att ringa in de utmaningar som myndigheten avser att fokusera på under de kommande åren.

Jämställdhet
Senast uppdaterad: 6 april 2021