Till huvudinnehåll
En illustration på en dator, skolbyggnad och böcker
Publicerad: 19 maj 2021

Digitalt seminarium om vårens erfarenheter av elevers lärande och hälsa i vuxenutbildningen

Den 15 juni diskuterade vi vuxenutbildningen under pandemin. Vilka erfarenheter och utmaningar har framkommit under våren när mycket av undervisningen sker på distans?

Tyvärr uppstod tekniska problem i början av seminariet. Därför varierar kvaliteten inledningsvis på filmen, men någon minut in blir uppspelningen bättre. 

Många elever som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen har påverkats negativt av undervisning på distans under pandemin. Det gäller särskilt elever inom sfi som får det svårt när tillfällena att träna svenska med lärarna och andra elever blir färre. Samtidigt är det mycket som fungerat väl under pandemin. Under seminariet kommer vi att diskutera dessa frågor och även blicka framåt.

Seminariet arrangeras med anledning av vårt nysläppta PM Granskning av kommunal vuxenutbildning med anledning av den rådande pandemin. Det här är en del av ett regeringsuppdrag som kommer att presenteras i sin helhet i december.

Program

 • Moderator hälsar välkomna
 • Introduktion kring komvux – Helén Ängmo, gd
 • Presentation om våra iakttagelser – Lars Thornberg, projektledare på Skolinspektionen
 • Panelsamtal
  Helén Ängmo, gd
  Johan Olofson, Förbundsdirektör Kunskapsförbundet Väst
  Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
  Stefan Hrastinski, professor inom digitalt lärande på KTH
 • Avslut

Praktisk information

Datum: 15 juni
Tid: 15:00-16:00
Plats: Se filmen i efterhand ovan
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
Målgrupp: Seminariet riktar sig till dig som är huvudman eller rektor

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Svenska för invandrare - SFI
Yrkesprogram

Kontaktperson

Charlotte Nording Gabrielsson

August Brandels