Till huvudinnehåll
Skolverket SPSM Skolinspektionen

Vad är det för skillnad på skolmyndigheterna?

Från dessa myndigheter kan du också få råd och vägledning i skolfrågor.

Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten är tre statliga myndigheter som är verksamma inom skolområdet. Alla myndigheterna informerar om skolfrågor och ibland kan informationen behandla samma sak. Myndigheterna har dock olika uppdrag.

Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverkets upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån skollagstiftningen. Skolverket har också en stor webbplats, med stödmaterial och mycket information om olika skolfrågor.

Skolverkets webbplats

Skolverket.se 

Skolverkets upplysningstjänst

Svarar på allmänna frågor utifrån skollagstiftningen.

Tel: 08-527 332 00

Telefontid 

Vardagar 09.00 - 11.00
Tisdagar och torsdagar även 13.00- 15.00 (ej i juli samt på jullovet)

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Myndigheten svarar på frågor, ger råd och vägledning när det gäller specialpedagogiskt stöd generellt och specifikt. Man kan även ställa frågor direkt på myndighetens webbplats.

SPSM:s webbplats

SPSM.se

Fråga SPSM:s rådgivare

SPSM.se: Fråga en rådgivare

Skolinspektionen

Vårt uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Det är huvudmannen för skolan som ansvar för skolans resultat och kvalitet. 

Vi ställer krav på och bidrar till att skolhuvudmännen följer skollagens krav och att de utvecklar sina verksamheter och genomför förbättringar.

Senast uppdaterad: 15 april 2021