Till huvudinnehåll

Verktyg för utveckling

För att utveckla verksamheten och förebygga och följa upp problem kan det vara bra för en skola att granska sig själv. Nedan kan du ta del av verktyg och instruktioner som kan vara ett stöd i det arbetet.

Observationer av undervisning

Observationer är en viktig metod för att ta reda på vad som händer i undervisningen och hur den bedrivs. I kombination med konkret och konstruktiv återkoppling blir observati...