Till huvudinnehåll

Verktyg för utveckling

För att utveckla verksamheten och förebygga och följa upp problem kan det vara bra för en skola att granska sig själv. Nedan kan du ta del av verktyg och instruktioner som kan vara ett stöd i det arbetet.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen och syftar till att samla in såväl elevers som vårdnadshavares och den pedagogiska personalens synpunkter.

Observationer av undervisning

Observationer är en viktig metod för att ta reda på vad som händer i undervisningen och hur den bedrivs. I kombination med konkret och konstruktiv återkoppling blir observati...