Till huvudinnehåll

Intervjuguider från Skolinspektionens kvalitetsgranskningar

Ta del av våra samtalsstöd som kan vara användbara i skolans utvecklingsarbete. Samtalsstöden har tagits fram i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar av särskilt stöd.

I samband med till exempel granskningen "Inte enligt mallen" togs samtalsstöd för inspektörerna fram, som kan vara användbara i skolans utvecklingsarbete. Granskningen avser elever med autismspektrumtillstånd på grundskolan, men de flesta frågorna i intervjuguiden kan användas generellt för utredning och uppföljning av särskilt stöd. Här kan du ta del av samtalsstödet:
AST: Samtalsstöd, huvudman
AST: Samtalsstöd, rektor
AST: Samtalsstöd, lärare

Här kan du läsa mer om granskningen "Inte enligt mallen":
Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Även i granskningen Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi i grundskolan finns användes en frågeguide som kan vara användbar i skolans utvecklingsarbete:
Frågeguide: Kvalitetsgranskning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Här kan du läsa mer om granskningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020