Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får. Klicka på en kategori för att få upp frågorna och svaren.

Se alla kategorier

Starta fristående skola

Svar

Ett tillstånd är kopplat till ett visst organisationsnummer. Det bolag som önskar driva verksamheten även på den andra skolan behöver därför ansöka om att få ta över befintlig huvudmans tillstånd. Det är samma ansökningsblankett som gäller för att starta en nyetablerad fristående skola men ni kan göra ett tillägg under övrigt och/eller elevprognosen att ni ansöker om att ta över befintlig huvudmans tillstånd.

Svar

Ett tillstånd gäller för ett visst organisationsnummer, vissa utbildningar vid en viss skolenhet i en viss kommun. Ett bolag som vill ta över en annan huvudmans utbildningar och flytta dessa till sin skolenhet behöver därför ansöka om detta. Det är samma ansökningsblankett som gäller för att utöka fristående skola men ni kan göra ett tillägg under övrigt och/eller elevprognosen att ni ansöker om att ta över en befintlig huvudmans tillstånd.  

Svar

Vänd dig till den kommun där du vill starta förskolan. Skolinspektionen prövar inte ansökningar om att starta fristående förskola.

Svar

Ja, en elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan. Eleven kallas då för integrerad elev. I de fall en huvudman har ett godkännande för fristående grundskola och önskar integrera en eller flera elever som tillhör grundsärskolan behöver huvudmannen inte ansöka om godkännande för grundsärskola. Läs mer:
Skolverket.se: Integrerade elever (extern länk, nytt fönster)

Svar

Ja, det behövs inga fler tillstånd (se 17 kap. 28 § skollagen och 6 kap. 7-8 §§ gymnasieförordningen).

Svar

Nej, man måste driva en gymnasieskola (se 17 kap. 28 § skollagen), eftersom tanken är att eleven ska slussas vidare till annan utbildning eller arbetsmarknaden när denne har förvärvat de kunskaper som behövs. Läs mer:
Skolverket.se: Introduktionsprogram (extern länk, nytt fönster)

Svar

Det är lämpligast att söka i den associationsform (till exempel aktiebolag, ideell förening eller stiftelse) som ska driva skolan. Om man söker godkännande som fysisk person, med sitt personnummer, gäller godkännandet just den personen med det personnumret. Det är också den personens förmåga att driva skolan som granskas samt dennes ekonomi. Det går inte att flytta över godkännandet till ett bolag eller liknande när ett godkännande väl har lämnats utan det nya bolaget måste lämna in en ansökan.

Svar

Er nuvarande kösituation är en god fingervisning om att det finns ett intresse för skolenheten. För att visa på intresse för en utökning med högre årskurser kan ni också undersöka intresset bland era nuvarande elever.

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund på fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund på fristående skolor.

Covid-19

Frågor och svar om skolan och covid-19.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Elevers rättigheter när det gäller utbildningen i skolan

Frågorna och svaren rör grundskolan, om inte något annat anges.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss