Till huvudinnehåll

Hur genomförs Skolenkäten?

Varje år deltar hälften av landets skolor i Skolenkäten. Enkäten genomförs på vårterminen och under en löpande tvåårsperiod deltar samtliga. Varje huvudman och skola deltar därför vartannat år i Skolenkäten (se Vilka ska svara på Skolenkäten?).

Efter att skolorna har registrerat uppgifter om sina skolor på en webbplats utvecklad av Skolinspektionen ska skolorna distribuera enkätlänkar och inloggningsuppgifter till berörda respondentgrupper på skolan. Elever och pedagogisk personal besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent (alt. klass för elever från 2021), medan vårdnadshavarnas inloggningsuppgift är unik för varje skolenhet. Detta i kombination med en lägre svarsfrekvens innebär en risk för att resultaten från vårdnadshavarna inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk personal.

Skolinspektionen hanterar enkätsvaren och sammanställer sedan resultatet. Svarsfrekvenserna för elever respektive pedagogisk personal beräknas som antalet svar i relation till totalt antal i aktuell respondentgrupp och skolenhet. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare uppskattas genom att beräkna antalet svar i relation till antalet elever på skolenheten.

Skolinspektionen har upphandlat den tekniska lösningen för genomförandet av Skolenkäten. Från och med 2018 är det Origo Group AB som genomför Skolenkäten på Skolinspektionens uppdrag.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss