Till huvudinnehåll
Diarienummer 2022:6164
Publicerad 23 november 2023

Skolors arbete för en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter

Tillgängliga lärmiljöer i undervisningen är centralt för att elever med funktionsnedsättningar ska få möjlighet till likvärdig kunskapsutveckling som andra elever. Skolinspektionens granskning visar att två av tre skolor behöver utveckla sitt arbete med att se till att undervisningen är pedagogiskt tillgänglig för elever med neuropsykiatriska svårigheter.

Skolinspektionen har granskat tillgängligheten i lärmiljön för elever med neuropsykiatriska svårigheter i 30 skolor. Neuropsykiatriska svårigheter innefattar både elever med bekräftad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), det vill säga elever som har fått en neuropsykiatrisk diagnos, och elever utan diagnos, som kan möta liknande utmaningar i skolans lärmiljöer. Granskningens fokus är elevernas behov, oavsett om de har diagnos eller inte.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Var tredje skola identifierar inte hinder för elever i lärmiljön
  • Två av tre skolor utformar inte undervisningen efter elevernas behov
  • En tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter är möjlig
Granskningsrapport

Kontaktperson

Siri Morawski

Senast uppdaterad: 23 november 2023