Till huvudinnehåll

Statistik över individärenden

Här kan du ta del av Skolinspektionens statistik som rör tillsyn utifrån individärenden. Statistiken hittar du i menyn till vänster.

Ny hantering av inkomna signaler

Sedan augusti 2021 tar Skolinspektionen inte längre emot anmälningar. Från och med september 2021 går det istället att lämna uppgifter om missförhållanden. Syftet med förändringen är att tydliggöra att Skolinspektionen tar emot alla uppgifter om missförhållanden som lämnas till myndigheten men att de inte per automatik längre blir ett eget ärende. Det som redovisas här är de fall där Skolinspektionen inlett en tillsyn, det vill säga blivit ett ärende. Läs mer om förändringen här:
Skolinspektionens tillsyn ska göra skillnad för så många elever som möjligt

Statistik över antal ärenden, bristområden och geografisk spridning

Statistiken över tillsyn utifrån individärenden visar hur många individärenden vi fått in eller startat ett visst år och hur många beslut vi har fattat det året. Besluten kan dock gälla ärenden som kommit in under tidigare år

Statistiken visar också vilka bristområden som besluten har gällt. Det går även att ladda ned tabeller som visar statistiken uppdelad på riket, kommuner och län.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken uppdateras två gånger per år med siffror för ett halvt respektive helt år. Halvårssiffrorna är preliminära och publiceras vanligtvis i slutet av sommaren medan helårssiffrorna publiceras i februari-mars.

Hur huvudmän har organiserat klagomålshanteringen

När Skolinspektionens granskade hur huvudmän hanterar klagomål mot utbildningen ledde till att de satte in åtgärder för att höja kvaliteten i klagomålshanteringen. Här hittar du några lärande exempel på hur klagomålshanteringen blev bättre.

Hur huvudmän har organiserat klagomålshanteringen

Missförhållanden i skolan?

Här kan du läsa mer hur du gör om du vill lämna in tips eller uppgifter om missförhållanden på en skola.

Missförhållanden i skolan

Har du frågor om statistiken?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod.
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 21 september 2021