Till huvudinnehåll

Ärenden och beslut 2022

Under 2022 initierades 821 individärenden av Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO).

Ärendena handlade framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till. Av dessa rörde drygt sex av tio ärenden pojkar och knappt fyra av tio ärenden flickor.

Beslut i 932 ärenden

Skolinspektionen och BEO fattade beslut om totalt 932 ärenden. Av de beslutade ärendena utreddes 47 procent vidare av Skolinspektionen eller BEO efter en första bedömning. Brister konstaterades i 334 beslut, vilket motsvarar 76 procent av de ärenden som utreddes vidare.

Statistiktabeller (Excel)

Statistik ärenden och beslut 2022

Ny hantering av inkomna signaler

Sedan augusti 2021 tar Skolinspektionen inte längre emot anmälningar. Från och med september 2021 går det istället att lämna uppgifter om missförhållanden. Syftet med förändringen är att tydliggöra att Skolinspektionen tar emot alla uppgifter om missförhållanden som lämnas till myndigheten men att de inte per automatik längre blir ett eget ärende. Det som redovisas här är de fall där Skolinspektionen inlett en tillsyn, det vill säga blivit ett ärende. Läs mer om förändringen här:
Skolinspektionens tillsyn ska göra skillnad för så många elever som möjligt

Hur huvudmän har organiserat klagomålshanteringen

När Skolinspektionens granskade hur huvudmän hanterar klagomål mot utbildningen ledde till att de satte in åtgärder för att höja kvaliteten i klagomålshanteringen. Här hittar du några lärande exempel på hur klagomålshanteringen blev bättre.

Hur huvudmän har organiserat klagomålshanteringen

Senast uppdaterad: 6 mars 2024