Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut 2018

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) har ökat med 2 procent under 2018 jämfört med samma period förra året. Men antalet anmälningar om kränkande behandling har minskat med 3 procent jämfört med 2017.

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över antal anmälningar och beslut, orsaker, fördelning på kön och skolformer. I rapporten finns även statistik över anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd, viten och skadestånd.

Statistikrapport över anmälningar 2018