Till huvudinnehåll

Riktad tillsyn 2021

Skolinspektionen har under 2021 fattat 328 beslut inom riktad tillsyn. Nedan redovisas några av de vanligaste bristerna i tillsynen.

328 beslut fattade inom riktad tillsyn 2021

Skolinspektionen har fattat 328 beslut inom riktad tillsyn 2021. I 165 av besluten konstaterade vi brister. Flest beslut med brist har handlat om Extra anpassningar och Särskilt stöd samt Trygghet och studiero och Åtgärder mot kränkande behandling.

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. En del av dessa leder till att Skolinspektionen startar en riktad tillsyn av skolans eller huvudmannens arbete på systemnivå. Riktad tillsyn genomförs vanligtvis inom ett eller ett par områden, och vilka dessa är avgörs från fall till fall. Varje tillsyn blir på det sättet unik. Under covid-19-pandemin har även en del av de skolenheter som valts ut till regelbunden tillsyn istället fått riktad tillsyn på grund av svårigheter med att genomföra fysiska skolbesök. Även dessa har utformats utifrån skolenheternas behov.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024