Till huvudinnehåll

Regelbunden tillsyn 2022

Inom den regelbundna tillsynen prioriterar vi granskning av skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Under 2022 har vi granskat totalt 61 skolor. Här presenteras tabeller över de skolor och huvudmän där vi genomfört regelbunden tillsyn 2022.

Sedan 2021 har myndigheten arbetat med att utveckla en ny tillsynsmodell. Under 2022 har tillsyn under första verksamhetsåret genomförts enligt gällande modell samtidigt som två piloter genomförts som en del av utvecklingsarbetet med den nya modellen för regelbunden tillsyn.

61 skolor granskades under året

  • Under 2022 har vi inom den regelbundna tillsynen granskat 43 grundskolor och 18 gymnasieskolor.
  • Av de 61 granskade skolorna hade 46 skolor minst en brist.
  • Det vanligaste bedömningsområdet med brist var undervisning och stöd.
  • Inom huvudmannatillsyn har myndigheten fattat beslut för 19 unika huvudmän.

Statistiktabeller

I de detaljerade tabellerna hittar du resultatet från tillsynen för varje granskad skola och huvudman. Likt 2021 redovisas inga övergripande tabeller. Det beror på att den regelbundna tillsynen genomförts enligt olika modeller och därför inte kan sammanställas på övergripande nivå i en tabell. Tabellerna är i Excelformat.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024