Till huvudinnehåll

Regelbunden tillsyn 2021

Under året som gick granskade vi totalt 25 skolor. Samtliga skolor var nystartade med enskild huvudman som granskades under deras första verksamhetsår. Här presenteras en tabell över de skolor och huvudmän där vi genomfört regelbunden tillsyn 2021.

Inom den regelbundna tillsynen prioriterar vi granskning av skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Till följd av covid-19-pandemin genomfördes endast tillsyn under första verksamhetsåret. Vid tillsyn under första verksamhetsåret konstateras inte brist lika ofta jämfört med övrig regelbunden tillsyn. Statistiken avseende regelbunden tillsyn 2021 är därför inte jämförbar med siffror från tidigare år.

25 skolor granskades under året

  • Under 2021 har vi inom regelbunden tillsyn granskat 10 grundskolor och 15 gymnasieskolor.
  • Av de 25 granskade skolorna hade 14 skolor minst en brist. De vanligaste bristerna handlade om elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete och skolans arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
  • Inom huvudmannatillsyn har myndigheten fattat beslut för 15 unika huvudmän.

Statistiktabeller

I de detaljerade tabellerna hittar du resultatet från tillsynen för varje granskad skola och huvudman. 2021 publiceras inte de övergripande tabellerna som har publicerats tidigare år. Detta för att endast tillsyn under första verksamhetsåret har genomförts. Tabellen är i Excelformat.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024