Till huvudinnehåll

Regelbunden tillsyn 2018

Inom den regelbundna tillsynen prioriterar vi granskning av skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Här kan du ta del av statistik från några av de vanligaste bristerna som vi såg i den regelbundna tillsynen under 2018.

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över hur många skolenheter Skolinspektionen har besökt inom den regelbundna tillsynen och vilka brister Skolinspektionen sett på skol- och huvudmannanivå. I rapporten finns även statistik över viten.

Andelen skolor och huvudmän med brister var generellt sett högre 2018 jämfört med 2017 men ungefär på samma nivå som 2016. Eftersom antalet beslut är färre än tidigare år ska jämförelser bakåt i tiden göras med försiktighet.