Till huvudinnehåll

Regelbunden tillsyn 2017

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Här redovisas några av de vanligaste bristerna som Skolinspektionen såg i tillsynen tillsammans med övrig statistik för 2017.

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över hur många skolenheter Skolinspektionen har besökt inom den regelbundna tillsynen och vilka brister Skolinspektionen sett på skol- och huvudmannanivå. I rapporten finns även statistik över viten.

Statistikrapport regelbunden tillsyn 2017

Övergripande tabeller, brister per bedömningsområde

Tillsyn av huvudmän
Huvudmannatillsyn övergripande 2017

Bastillsyn av skolor
Bastillsyn övergripande 2017

Prioriterad tillsyn av skolor
Prioriterad tillsyn övergripande tabell 2017

Detaljerade tabeller, brister på skol- och huvudmannanivå

Tillsyn av huvudmän
Huvudmannatillsyn 2017

Prioriterad tillsyn av skolor
Prioriterad tillsyn 2017

Bastillsyn av skolor 
Bastillsyn 2017

Senast uppdaterad: 6 mars 2024