Till huvudinnehåll

Regelbunden tillsyn 2016

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Här redovisas några av de vanligaste bristerna som Skolinspektionen såg i tillsynen tillsammans med övrig statistik för 2016.

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över hur många skolenheter Skolinspektionen har besökt inom den regelbundna tillsynen och vilka brister Skolinspektionen sett på skol- och huvudmannanivå. I rapporten finns även statistik över viten.

Statistik över regelbunden tillsyn 2016

Tematisk analys över rätten till stöd första halvåret 2016

Skolinspektionen har också gjort en tematisk analys av statistiken från första halvåret 2016. Den visar att skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan.

Tematisk analys över rätten till stöd

Senast uppdaterad: 6 mars 2024