Till huvudinnehåll

Regelbunden kvalitetsgranskning HT 2018

Regelbunden kvalitetsgranskning är en inspektionsmodell som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. Här redovisas vad vi såg i den regelbundna kvalitetsgranskningen under hösten 2018.

Statistikrapport

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar vi på i vilken utsträckning den granskade skolan uppnår kvalitet inom fyra områden: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning. 

I rapporten hittar du statistik för hösten 2018 inom samtliga fyra bedömningsområden. Statistiken omfattar enbart grundskolor men det pågår kvalitetsgranskningar av gymnasieskolor och under 2019 ingår även huvudmannens övergripande verksamhet. 

Senast uppdaterad: 5 mars 2024