Till huvudinnehåll
Skolbyggnad och skolgård under klarblå himmel
Diarienummer SI 2021:5191
Publicerad 23 september 2021

Etableringskontroll 2021

Inför höstterminen 2021 genomförde Skolinspektionen 91 etableringskontroller på 88 skolor i landet. Här kan du ta del av hela vår senaste statistik för etableringskontrollerna 2021.

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om ansökan godkänns görs även en etableringskontroll innan utbildningen får starta. 

Inför höstterminen 2021 genomförde Skolinspektionen sammanlagt 91 etableringskontroller på 88 skolor i landet. Av dessa 91 rörde 40 nyetablerad verksamhet medan 51 etableringskontroller rörde utökning av redan befintliga skolenheter. 

Tolv skolenheter hade brist

I etableringskontrollen 2021 kunde vi konstatera brister vid tolv skolenheter med tio olika huvudmän. I elva av fallen rörde det sig om nyetableringar av skolenheter och i ett av fallen om utökningar. 

Merparten av bristerna handlar om att huvudmannen inte har haft ändamålsenliga lokaler och utrustning samt böcker och andra lärverktyg. Ingen skolenhet fick brist inom området ägar- och ledningsprövning eller i prövningen av ekonomiska förutsättningar.

Alla huvudmän som fick föreläggande i årets etableringskontroll åtgärdade bristerna innan terminen startade. Skolinspektionen har därför inte återkallat något godkännande om tillstånd i etableringskontrollen 2021.

Etableringskontroller för 2021

PM
Senast uppdaterad: 23 september 2021