Till huvudinnehåll
Publicerad 9 oktober 2020

Etableringskontroll 2020

Inför höstterminen 2020 genomförde Skolinspektionen 51 etableringskontroller för 31 olika huvudmän på 46 skolor i 33 olika kommuner. Här kan du ta del av hela vår senaste statistik för etableringskontrollerna 2020.

Bild på en skola i solljus

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om ansökan godkänns görs även en etableringskontroll innan utbildningen får starta.

Sedan 2019 granskar vi även ägar- och ledningskrets 

Skolinspektionen fick 2019 uppdrag av regeringen att även granska huvudmannens ekonomiska förutsättningar samt huvudmannens ägar-och ledningskrets. Det som nu granskas, förutom huvudmannens ekonomiska förutsättningar, är om ägar-och ledningskretsen har insikt i de föreskrifter som gäller för att bedriva skolverksamhet samt var och en persons lämplighet att bedriva denna.

Nio skolenheter hade brist

I etableringskontrollen 2020 konstaterades brister vid nio skolenheter med sex olika huvudmän. I fem av fallen rörde det sig om nyetableringar av skolenheter och i tre av fallen om utökningar. I ett fall rörde det sig om en skolenhet som både genomgick etableringskontroll för nyetablering och utökning. Tre av skolenheterna hade brister inom två områden och övriga sex skolenheter hade brist inom ett område. Ingen skolenhet fick brist inom området ägar- och ledningsprövning eller i provningen av ekonomiska förutsättningar.

 

Etableringskontroller för 2020

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020