Till huvudinnehåll
Diarienummer 2023:7451
Publicerad 16 april 2024

Likvärdig bedömning och betygssättning

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen gjort en granskning av skolors arbete för en likvärdig bedömning och betygssättning. Sedan Skolinspektionen bildades 2008 har myndigheten granskat och belyst skolornas arbete med bedömningar och betyg ur flera perspektiv.

Skolinspektionens granskning omfattar två centrala inspektionsformer. Tillsyn syftar till att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar, förordningar och andra föreskrifter. Kvalitetsgranskning syftar till att identifiera utvecklingsområden vad gäller kvaliteten i skolans arbete.

Rapporten lyfter några centrala resultat och bedömningar av vikt för en likvärdig bedömning och betygssättning:

  • Nationella prov ges inte den tyngd vid betygssättning som avsetts
  • Bristande ledning och styrning bidrar till en betygssättning som inte är likvärdig
  • Allvarliga brister finns kring rättssäkerhet i betygssättningen
  • Elever har fått betyg trots ofullständig utbildning
  • Särskilt stor risk för bristande likvärdighet i betygssättningen i ämnen och kurser utan nationella prov

 

Granskningsrapport
Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 22 april 2024