Till huvudinnehåll
Infografik
Diarienummer 2022:673
Publicerad 15 mars 2022

Årsrapport 2021 - Påfrestningar riktar ljuset mot huvudmannens ansvarstagande

Pandemin har inneburit nya förutsättningar och nya utmaningar för skolan även under 2021. Många och stora ansträngningar har gjorts av alla ansvariga inom skolsektorn för att hantera det uppkomna läget, och även Skolinspektionens verksamhet har varit fortsatt påverkad.

Proportionerna mellan olika delar av Skolinspektionens verksamhet har på grund av pandemin sett annorlunda ut under 2021 jämfört med andra år. Regelbunden tillsyn och regelbunden kvalitetsgranskning på skolor, som i vanliga fall utgör stora delar av myndighetens breda inspektionsverksamhet, har haft mindre volym under året. Verksamheten har i stället till stora delar bestått av distansinspektion, tematisk kvalitetsgranskning och riktad tillsyn. Även ägar- och ledningsprövning, som gällande enskilda huvudmän ingår i tillsyn samt i tillståndsprövning, har genomförts utan begränsning.

Det avspeglas i årsrapportens innehåll. Kapitlen handlar om skolan under pandemin, tematisk granskning, riktad tillsyn, skolor med konfessionell inriktning, prövning av enskilda huvudmäns ägar- och ledningskrets samt ekonomiska förutsättningar, nedslag inom friskolesektorn och tillståndsprövning samt om hanteringen av klagomål mot skolor.

Inom samtliga områden finns intressanta och viktiga iakttagelser och erfarenheter. Mot bakgrund av att regelbunden inspektion har genomförts i begränsad omfattning beskriver rapporten denna gång inte någon statistik om omfattningen av olika brister som påträffats genom regelbunden tillsyn eller av olika utvecklingsområden och kvalitetsnivåer som framkommit genom regelbunden kvalitetsgranskning.

Digitalt seminarium: Ska vem som helst kunna bedriva skolverksamhet?

Välkommen till Skolinspektionens digitala seminarium den 29 mars där vi lyfter våra samlade erfarenheter efter tre år med ägar- och ledningsprövning. Vad har hänt sedan dess? Vilken kunskap har vi fått? Vad ser vi för mönster?

Mer information om seminariet.

Årsrapport
Senast uppdaterad: 15 mars 2022