Till huvudinnehåll

Undervisningen i källkritiskt förhållningssätt – fokus gymnasieskolan

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av undervisningen i källkritiskt förhållningssätt för eleverna i gymnasieskolan, år 1 och 2.

Eleverna lever i ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Den utvecklingen vi ser på internet och i sociala medier innebär tillgång till oändliga mängder källor och möjligheter att hitta information. Därtill har sociala medier blivit platser för de som vill sprida falska nyheter och propaganda.

Skolan har en viktig roll att stärka elevernas källkritiska förmåga

Skolan har en viktig roll och ett utpekat ansvar när det gäller att stärka elevernas förmåga att analysera och kritiskt värdera information. Den traditionella källkritiken gör sig allt mer gällande i det rika informationsflöde eleverna befinner sig i. Enligt gymnasieskolans uppdrag ska eleverna kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig.

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Genom det främjas ett aktivt medborgarskap och gemensamma demokratiska värderingar. Mot denna bakgrund är det angeläget att granska huruvida undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Det är en uppföljning på den tidigare granskningen av grundskolors undervisning om källkritiskt förhållningssätt men denna gång är gymnasieskolan i fokus.

Genom att bedöma kvaliteten och peka på konkreta utvecklingsområden kan Skolinspektionen verka för att skolor utvecklar sitt arbete med att främja elevernas förmåga att söka och värdera information och använda såväl digitala som andra källor.

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i de utvalda skolornas undervisning i källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor, med fokus på gymnasieskolan. Granskningen handlar om kvaliteten i skolans undervisning med att främja elevernas förmåga att söka och värdera information och använda såväl digitala som andra källor

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 gymnasieskolor hos både offentliga såväl som enskilda huvudmän. Vidare omfattar urvalet en variation av skolor med avseende på geografisk spridning och storlek. Intervjuer med rektor, lärare, annan skolpersonal och elever i gymnasiet samt lektionsobservationer och insamling av dokument ingår. Vid sidan av beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras till våren 2024.

Inspektionspodden om källkritik

Skolinspektionen har startat en podd som heter Inspektionspodden där vi tar upp ämnen som vi granskat och som fått stor uppmärksamhet. I ett av avsnitten pratar vi om källkritik och som du kan lyssna på här.

Inspektionspodden - källkritik

Senast uppdaterad: 1 februari 2023