Till huvudinnehåll
En grupp elever lämnar skolområdet
Publicerad: 6 april 2022

Se filmen från seminariet om tre år med ägar- och ledningsprövning

Skolinspektionens anordnade ett seminarium den 29 mars där vi lyfte våra samlade erfarenheter efter tre år med ägar- och ledningsprövning. Vad har hänt sedan dess? Vilken kunskap har vi fått? Vad ser vi för mönster? Här kan du se seminariet i efterhand.

Seminarium från 29 mars

Vad är ägar- och ledningsprövning?

Sedan 2019 har Skolinspektionen kunnat pröva om sökande för att starta skolverksamhet är lämpliga som ägare och om de har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att bedriva skola. Ägarprövning är ett skydd för eleverna. Syftet är att vi ska bedöma om elever riskerar att gå i en skola med för svag ekonomi eller med olämpliga ägare.

De flesta fristående skolor bedrivs av ansvarsfulla ägare och ansökningar lämnas in av seriösa och engagerade aktörer. Vi avslår dock ofta ansökningar om att starta en friskola på grund av svag ekonomi. Vi har också under åren haft några fall med mycket allvarliga missförhållanden som kunnat kopplas till personer i huvudmannens ägar- och ledningskrets.

Seminariet arrangerades med anledning av vår årsrapport 2021.