Till huvudinnehåll
lärare-två-elever-årsrapport-2023.jpg
15 mars 2024
09:00 - 09:30
Westmanska Palatset (Stockholm) eller digitalt

Seminarium: Vad har Skolinspektionen sett 2023?

Den 15 mars klockan 9.00–9.30 arrangerar vi ett seminarium i Westmanska Palatset i Stockholm där vi kommer att presentera Skolinspektionens årsrapport 2023.

I Skolinspektionens årsrapport berättar vi om våra erfarenheter gällande situationen i skolan. Det sker främst utifrån iakttagelser från tillsyn och kvalitetsgranskning av skolor och skolhuvudmän, men även utifrån arbetet med tillståndsprövning.

Under seminariet kommer vi att berätta om vad vi sett i de skolverksamheter vi granskat under 2023 och de slutsatser vi har dragit utifrån dessa granskningar.

Vi har nått maxgränsen för antal deltagande på plats i konferenslokal Adlersparre, Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm!

Du är välkommen att anmäla dig till digitalt deltagande fram till seminariet startar den 15 mars klockan 9.00.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Visa föregående
Visa nästa