Till huvudinnehåll

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt bland annat Skolinspektionen att under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen.

Skolinspektionen ska från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (A2020/02583).

Skolinspektionens regleringsbrev 2023

Senast uppdaterad: 30 juni 2023