Till huvudinnehåll

Skolor med problematik avseende våldsbejakande extremism m.m.

Skolinspektionen ska förstärka sin tillsyn och annan granskning av skolor med konfessionell inriktning och andra skolor där Skolinspektionen bedömer att det finns en riskbild avseende extremism och islamism, eller avseende att elever annars utsätts för påverkan som syftar till att motarbeta grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket, samt redovisa erfarenheter och slutsatser från denna tillsyn och granskning.

Skolinspektionen ska sträva efter att tillsynen i hög grad sker genom oanmälda besök. Redovisningen ska även innehålla erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn över hur kommuner uppfyller sitt tillsynsansvar över enskilda förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Uppdraget ska redovisas årligen, senast den 3 oktober till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Skolinspektionens regleringsbrev 2024

Redovisning

Inom regeringsuppdraget har Skolinspektionen hittills publicerat en redovisning av uppdraget.

Skolor med problematik avseende våldsbejakande extremism med mera

 

Senast uppdaterad: 27 juni 2024