Till huvudinnehåll
Barn springer på en skolgård medan föräldrar tittat på
Publicerad: 24 januari 2024

Vilka var de mest lästa nyheterna i nyhetsbrevet 2023?

Vilka nyheter i Skolinspektionens nyhetsbrev väckte störst intresse under 2023? Här får du en återblick på det som läsarna av nyhetsbrevet tyckte var mest intressant att läsa om under året som gick.

Under 2023 publicerade vi fler uppmärksammade rapporter, men det var inte dessa som fick flest klick i nyhetsbrevet. Skolinspektionens dag 2023 var det som rönte störst intresse och uppmärksamhet under 2023 bland läsarna av Skolinspektionens nyhetsbrev. Under rubriken ”Skola med hög kvalitet – för alla elever i hela landet” bjöd vi in till en heldag med flera intressanta talare och engagerande skolsamtal.

Många ville även veta mer om de nya anmälningsreglerna för skolor med konfessionell inriktning som infördes i januari 2023. Här är de fem mest klickade nyheterna i Skolinspektionens nyhetsbrev under 2023.

1. Skolinspektionens dag 2023
Den 6 december arrangerade vi Skolinspektionens dag i Göteborg. Dagen bjöd på många intressanta talare och samtal om skolan. Det var samtidigt många som både ville läsa om programmet och anmäla sig till evenemanget. Missade du Skolinspektionens dag 2023 kan du se några av passen här på webbplatsen i efterhand. 

Skolinspektionens dag 2023

2. Nya anmälningsregler för skolor med konfessionell inriktning
Den 2 januari 2023 infördes nya anmälningsregler för huvudmän för fristående skolor. Förändringarna innebar att fristående skolor som bedriver verksamhet med konfessionell inriktning var tvungna att anmäla detta till Skolinspektionen senast 1 juli 2023. Det var information som många ville ta del av.

3. Premiär för Inspektionspodden
Strax före jul 2022 lanserade vi vår nya podcast Inspektionspodden med fem helt nya poddavsnitt. I Inspektionspodden pratar generaldirektör Helén Ängmo tillsammans med inbjudna gäster om olika aktuella skolfrågor. I januaribrevet var det många som ville lyssna på podden. Hittills har vi publicerat åtta avsnitt som spänner från ämnen som glädjebetyg och källkritik till trygghet och studiero och ekonomin på friskolemarknaden. Under 2024 kommer vi att bjuda på fler intressanta poddsamtal. Närmast ett avsnitt där vi tar upp andra länders skolsystem och inspektion och jämför med det svenska systemet.

Lyssna på Inspektionspodden

4. Resultat från Skolenkäten 2023
I maj publicerade vi resultaten från Skolenkäten 2023 med svar från över 400 000 elever, lärare och föräldrar i landet. Det var många läsare som var nyfikna på att ta del av resultaten. Nu har vi öppnat 2024 års omgång av Skolenkäten och i maj kommer resultaten som vi kommer att publicera här på vår webbplats.

Skolenkäten

5. Skolinspektionens årsrapport 2022
Många var intresserade av vad vi hade sett i våra granskningar under 2022 och de slutsatser vi drog. Dessa presenterades i Skolinspektionens årsrapport. Extra anpassning och särskilt stöd var de vanligaste bristerna vi sett och hälften av de skolor vi granskade i tillsynen följde inte lagens krav. Vi arrangerade även ett uppskattat seminarium om årsrapporten en månad senare.

Skolinspektionens årsrapport 2022