Till huvudinnehåll
Person som bläddrar i  bok
Publicerad: 10 maj 2021

Skola inom statlig tvångsvård - om utbildningen vid SiS särskilda ungdomshem

Placering på ett särskilt ungdomshem är en av de mest ingripande åtgärderna som kan vidtas mot ett barn eller en ungdom. En bra skolverksamhet under den tid som ett barn eller en ungdom vistas på ett särskilt ungdomshem har stor betydelse för framtiden.

Skolinspektionen har granskat utbildningens kvalitet och kontinuitet vid de skolor som drivs av Statens institutionsstyrelse.

Tvångsomhändertagna barn och ungdomar är en utsatt grupp med bland annat många skolavbrott. Skolinspektionens tidigare erfarenheter har visat på svårigheter i utbildningen vid SiS, därför har vi funnit det betydelsefullt att genomföra en ny granskning.

Områden som behöver utvecklas

Granskningen visar att ramarna för utbildningen och utbildningens innehåll har förbättrats sedan våra tidigare inspektioner, vilket är positivt. 

Det finns däremot flera områden som rör skolverksamhetens status och elevernas undervisningstid och frånvaro som behöver fortsatt prioritet.

Granskning av utbildningen

Skolinspektionen har enbart granskat utbildningen inom SiS då det är den som ligger inom vårt ansvar. Omhändertagande samt vård och behandling av barn och ungdomar på SiS omfattas inte av Skolinspektionens tillsynsansvar och ingår därför inte i denna granskning.

Kontakt

Presstjänst: 08-586 080 60

 

Publikation
Granskningsrapport