Till huvudinnehåll
Lärare undervisar klass vid en whiteboard-tavla
Publicerad: 25 maj 2023

Granskning av SFI visar att elever inte ges likvärdiga möjligheter att lära sig grundläggande svenska

Elever ges inte likvärdiga möjligheter att lära sig grundläggande svenska, eftersom undervisningen skiftar i kvalitet. Detta ser Skolinspektionen i en ny granskning. Bedömningen är att totalt 24 av 30 verksamheter behöver utveckla undervisningen.

Att få möjligheten att lära sig svenska för att kunna kommunicera i både vardags-, samhälls-, arbets- och studieliv är viktigt för elever med annat modersmål än svenska. Därför har den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (komvux i sfi) en viktig roll att fylla.

I den här granskningen har vi tittat både på distans- och närundervisning och sett att möjligheterna för eleverna att öva på att prata på svenska i många fall är få inom distansundervisningen

– Om elever på sfi får lite utrymme att prata svenska, ökar barriären att komma in i samhälle och arbetsliv. Många kontakter i samhället bygger på att vi ska kunna föra dialog, exempelvis med sjukvården, myndigheter eller barnens skola. Det är oroande att vi fortsatt ser många och tydliga kvalitetsproblem inom sfi, till exempel med distansstudier och med individanpassning. Huvudmän måste förstärka sina insatser, menar Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

I granskningen har 30 verksamheter ingått, varav 16 bedriver närundervisning, och 14 bedriver undervisning på distans.

Publikation