Söka tillstånd

Ägarprövning

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Information om Skolinspektionens ägar- och ledningsprövning

Fristående skola

För att starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola), förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om att bli godkänd som huvudman för verksamheten. Detta gäller även avvikelser inom de nationella programmen. Här finns mer information, ansökningsformulär och avgiftsnivåer för ansökan.

Internationell skola

Här hittar du information om ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en internationell skola på grundskole- eller gymnasienivå.

Särskild kvot för nyanlända

En fristående skola som har kö kan skapa en särskild kvot för elever som inte bott så länge i Sverige. På så sätt kan skolan prioritera nyanlända när de tar in nya elever. Huvudmannen måste i sådana fall anmäla det till Skolinspektionen. Här kan du göra en sådan anmälan.

Betygsrätt för vuxenutbildning

Vissa utbildningsanordnare kan ansöka om betygsrätt hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Undervisning på engelska

Om en grundskola vill anordna delar av undervisningen på engelska måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Utbildning utan timplan

Om en grundskola vill bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Färdighetsprov

Om en huvudman vill använda färdighetsprov från och med årskurs 4 måste huvudmannen ansöka om godkännande hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Tvåspråkig undervisning

Om en elev har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk får skolan i vissa fall ordna delar av undervisningen på detta språk. Huvudmannen måste i sådana fall anmäla det till Skolinspektionen. Här finns mer information och anmälningsformulär.  

Namnändring på skolenheten eller bolaget/föreningen

Här finns information om hur du gör om du vill ändra namn på en skolenhet eller ett bolag/förening.